Chuyện tâm linh có thật - Hành trình đến cõi âm


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Chuyện tâm linh có thật - Hành trình đến cõi âm

Video mô tả rất sinh động. Luật Nhân quả là định luật bất biến chi phối sự tồn vong của khoa học. Nếu ai cũng tin nhân quả thì thế giới này không còn chiến tranh,trộm cắp, thiên tai, dịch bệnh... Nam Mô A Di Đà Phật.

Thiền Sư TNH là người có thể nói chuyện với người cõi âm. Không phải chúng ta chết là hết mà thành một kiếp người khác. Những gì nói về cõi âm là thật. Nếu chúng ta xúc phạm ai đó thì người bị xúc phạm sẽ nói chúng ta thật đáng thương chứ không đáng giận Nhiều khi xem trên facebook or comment mình thấy những lời lẽ xúc phạm nhau minh thấy tiếc quá.


Nguồn: Vườn Hoa Phật Giáo