Thứ Hai, tháng 10 08, 2018

Có ai ở đây xem Quỳnh Búp Bê không? Anh Cảnh là anh nào mà để mẹ tao buồn, nhốt tao ngoài cửa thế này

Loading...

Có ai ở đây xem Quỳnh Búp Bê không? Anh Cảnh là anh nào mà để mẹ tao buồn, nhốt tao ngoài cửa thế này

10 giờ đi làm về, con gái đứng ngoài cửa, mẹ cứ ở trong khóc lóc anh Cảnh chết. Phim Việt Nam mà xúc động ghê gớm thế không biết.Via: Nhung Nguyễn/phòng thú tội
Загрузка...