Thứ Sáu, tháng 10 05, 2018

Hình ảnh xót xa về những đứa trẻ sau thảm họa kép tại Indonesia

Loading...
Hình ảnh xót xa về những đứa trẻ sau thảm họa kép tại Indonesia

Vùng thảm họa động đất sóng thần Indonesia đã qua đi nhưng hậu quả vẫn in hằn lại nơi đây, cả trong đôi mắt ngây ngô của những đứa trẻ..Загрузка...