Thứ Hai, tháng 10 08, 2018

Khi bạn trở về tuổi thơ nhưng vẫn mang theo trí óc của người lớn

Loading...

Khi bạn trở về tuổi thơ nhưng vẫn mang theo trí óc của người lớn. Cũng là bắn bi, cũng là bạn bè nhưng khác xưa ở chỗ. Chúng ta bắn bi ăn tiền của nhau.


Via: Minh Tâm
Загрузка...