Lạng Sơn: Tóm gọn ô tô chở 2 tạ pháo lậuLoading...

Lạng Sơn: Công an tóm gọn ô tô chở 2 tạ pháo lậu.

Gần đến tết rồi các con giời lại hoạt động mạnh nghê, chơi lần cả 2 tạ vận chuyển bằng xe ô tô như chở lúa thế thì thoát làm sao được.

Xuân này con không về..
Share : Trương Lâm

Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com