Thứ Tư, tháng 10 10, 2018

Lạng Sơn: Tóm gọn ô tô chở 2 tạ pháo lậu

Loading...
Lạng Sơn: Công an tóm gọn ô tô chở 2 tạ pháo lậu.

Gần đến tết rồi các con giời lại hoạt động mạnh nghê, chơi lần cả 2 tạ vận chuyển bằng xe ô tô như chở lúa thế thì thoát làm sao được.

Xuân này con không về..
Share : Trương Lâm
Загрузка...