Mỗi cái việc tạo dáng chụp ảnh cũng không làm đượcLoading...

Mỗi cái việc tạo dáng chụp ảnh cũng không làm được.

"Mày chỉ hơn chị mỗi cái mặt thôi, chứ thần thái mày phải hít khói chị" - bánh bèo mặt mâm said.

Cô bảo dơ 2 ngón lại dơ 3. Nhìn người ta tạo dáng đây này.


Nhìn bọn hot girl đần đần khó chịu vãi.


Coi cái mặt làm bộ ngây thơ nó kìa


Tao làm cho mà xem


Đấy, phải thế.

Ảnh: Vũ Đắc Nhiệm/không sợ chó

Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com