Thứ Ba, tháng 10 09, 2018

Mỗi cái việc tạo dáng chụp ảnh cũng không làm được

Loading...
Mỗi cái việc tạo dáng chụp ảnh cũng không làm được.

"Mày chỉ hơn chị mỗi cái mặt thôi, chứ thần thái mày phải hít khói chị" - bánh bèo mặt mâm said.

Cô bảo dơ 2 ngón lại dơ 3. Nhìn người ta tạo dáng đây này.


Nhìn bọn hot girl đần đần khó chịu vãi.


Coi cái mặt làm bộ ngây thơ nó kìa


Tao làm cho mà xem


Đấy, phải thế.

Ảnh: Vũ Đắc Nhiệm/không sợ chó
Загрузка...