Thứ Năm, tháng 10 11, 2018

Ngày xưa bán điểm rất chuyên nghiệp

Loading...

Ngày xưa bán điểm rất chuyên nghiệp

Giờ mới biết người ta bán điểm từ ngày xưa, lại còn có cả maketing với sales tận răng học sinh.

Điểm rẻ như cho. Điểm thường 100, điểm thi 500, học sinh trung bình lên khá 1 triệu, khá lên giỏi 1 triệu.

Mua nhanh kẻo hết anh em ơi.


Загрузка...