Ngày xưa bán điểm rất chuyên nghiệpLoading...


Ngày xưa bán điểm rất chuyên nghiệp

Giờ mới biết người ta bán điểm từ ngày xưa, lại còn có cả maketing với sales tận răng học sinh.

Điểm rẻ như cho. Điểm thường 100, điểm thi 500, học sinh trung bình lên khá 1 triệu, khá lên giỏi 1 triệu.

Mua nhanh kẻo hết anh em ơi.Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com