Người đàn ông không mặc gì từ Kim Mã, sang đường An Trạch rồi nằm ăn vạ ở trước quán lẩuLoading...


Người đàn ông  không mặc gì từ Kim Mã, sang đường An Trạch rồi nằm ăn vạ ở trước quán lẩu.

Con giời ngáo ngơ đi bộ hoàn toàn không mặc gì từ Kim Mã, sang đường An Trạch rồi nằm ăn vạ ở trước quán lẩu nhà người ta. khổ mỗi mấy chú Police chả hiểu khiêng bê kiểu gì, làm rơi con giời mấy phát kêu như heo cắt tiết mới sợ.


Nguồn : Quên tên rồi

Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com