Chủ Nhật, tháng 10 07, 2018

Người đàn ông không mặc gì từ Kim Mã, sang đường An Trạch rồi nằm ăn vạ ở trước quán lẩu

Loading...

Người đàn ông  không mặc gì từ Kim Mã, sang đường An Trạch rồi nằm ăn vạ ở trước quán lẩu.

Con giời ngáo ngơ đi bộ hoàn toàn không mặc gì từ Kim Mã, sang đường An Trạch rồi nằm ăn vạ ở trước quán lẩu nhà người ta. khổ mỗi mấy chú Police chả hiểu khiêng bê kiểu gì, làm rơi con giời mấy phát kêu như heo cắt tiết mới sợ.


Nguồn : Quên tên rồi
Загрузка...