Những điều nhất định cần nhớ trong thế giới tâm linh


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Những điều nhất định cần nhớ trong thế giới tâm linh

Có thờ có kiêng , có kiêng có lành . Néu các bạn không tin đừng nói như thế người ta quở . Khi nào khoa học chứng minh được tâm linh không có thật đi , rồi hả nói video này tào lao.

Cái này là mình nói các bạn đừng nói mê tính nha cách không cho người chết bị quỉ nhập tràng các bạn chuẩn bị 1 tấm giấy màu Hồng bỏ vô 1 nắm cơm để sẵn dưới bếp nếu người chết nhập vào người thân thì cứ để cho người đó ăn nắm cơm đó.... Nếu người chết bật dậy thì cứ tìm chỗ thấp nhất mà chạy vì người chết không thể cuối người chạy theo bạn Đặt biệt không đc chạy đường thẳng nha mình là tính đồ phật giáo Hoà Hảo nên biết chúc về tâm linh và nếu các bạn tinh chuyện tâm linh thì nó sẽ có không tin thì không có nhưng theo mình thì các bạn nên tin vì mình biết 1 người học lỗ ban hay con gọi là tà đạo nếu các bạn muốn biết về lỗ ban hay add zalo mình 0911270936 vì nói trên đây chất nhiều người nói mình mê tính.