Thứ Ba, tháng 10 09, 2018

Noo Phước Thịnh đã trở lại với hình ảnh cải thiện hơn

Loading...
Noo Phước Thịnh đã trở lại với hình ảnh cải thiện hơn.

Sau hình ảnh lạc lõng trong đêm bên điếu thuốc, Noo đã trở lại trong hình ảnh làm từ thiện. Có lẽ nó sẽ giúp anh ổn hơn.


Via: Hóng hớt showbiz
Загрузка...