Ông chú nhiệt tình với màn phát biểu xin dâu hách não cả 2 họLoading...


Ông chú nhiệt tình với màn phát biểu xin dâu hách não cả 2 họ

Chẳng mấy khi thằng cháu lấy vợ, ông chú tận bên nước ngoài về phát biểu xin dâu. Do lâu không nói tiếng Việt nên những từ khó chú dùng tiếng nước ngoài, anh em thông cảm. Không cười.


Nguồn: Clip

Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com