Thứ Năm, tháng 10 11, 2018

Ông chú nhiệt tình với màn phát biểu xin dâu hách não cả 2 họ

Loading...

Ông chú nhiệt tình với màn phát biểu xin dâu hách não cả 2 họ

Chẳng mấy khi thằng cháu lấy vợ, ông chú tận bên nước ngoài về phát biểu xin dâu. Do lâu không nói tiếng Việt nên những từ khó chú dùng tiếng nước ngoài, anh em thông cảm. Không cười.


Nguồn: Clip
Загрузка...