Thứ Sáu, tháng 10 12, 2018

Quyết không say không về nào anh em ơi

Loading...

Quyết không say không về nào anh em ơi

Thất tình thì chỉ có hơi men mới làm ta quên được thôi. Nâng li lên dô đi nào anh em ơi uống cho quên đời quên sầu....

Thôi hay nâng với ta một chén rượu nồng
Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu say
Trong tim này giờ đang rất yêu em
Chớ nghĩ ta say ta không biết gì

Загрузка...