Sáng nay, các ĐBQH bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY
Đánh giá về công tác bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh trong sáng ngày 25/10, nhiều ĐBQH cho rằng công tác lấy phiếu tín nhiệm diễn ra dân chủ, công tâm.

Sáng 25/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, tiến hành bỏ phiếu kín để thực hiện lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.


Sáng nay, các ĐBQH bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn (Ảnh: Quochoi.vn).

Bên hành lang Quốc hội, nhiều ĐBQH cũng đã có những đánh giá về công tác bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh trong sáng nay.

ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh (đoàn Hòa Bình) cho rằng: “Sau 2 lần lấy phiếu theo nghị quyết 85 để hoàn thiện quy trình về lấy phiếu tín nhiệm, trong phiên họp sáng nay, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Chúng tôi đánh giá cao về công tác chuẩn bị, sự tham gia hết sức trách nhiệm của ĐBQH về việc lấy phiếu tín nhiệm của các chức danh của Quốc hội bầu, phê chuẩn lần này”.

Cùng chung ý kiến với ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh, ĐBQH Quách Thế Tản (đoàn Hòa Bình) đánh giá: “Việc bỏ phiếu tín nhiệm là việc cần thiết và đã có kinh nghiệm từ khóa XIII, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội căn cứ vào ý kiến của các đoàn đại biểu cũng như thực tiễn chủ trương về công tác đánh giá các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn làm rất tốt. Đảm bảo tính khách quan, đánh giá đúng thực trạng”.


ĐBQH Quách Thế Tản cho rằng việc bỏ phiếu tín nhiệm đảm bảo tính khách quan.

Nói thêm về việc những chức danh sẽ nhận được phiếu tín nhiệm cao hay thấp, ĐBQH Quách Thế Tản cũng cho rằng: “Những người đạt phiếu tín nhiệm cao thì tôi cho rằng những ngành, những lĩnh vực mà đại biểu đó phụ trách có những bước đột phá, thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội. Còn những chức danh mà có phiếu tín nhiệm thấp thì có thể do nguyên nhân khách quan".

Đánh giá thêm về công tác bỏ phiếu tín nhiệm sáng nay, ĐBQH Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng) nhận định: “Tôi thấy, theo quy định của pháp luật các ĐBQH đã chuẩn bị một tinh thần tốt và công tâm.

Các tài liệu của từng chức danh được bỏ phiếu tín nhiệm đã được gửi cho ĐBQH nghiên cứu trước 20 ngày. Các ĐBQH có đầy đủ thời gian để đánh giá từng chức danh mà mình sẽ tham gia bỏ phiếu tín nhiệm trong ngày hôm nay.


ĐBQH Nguyễn Tạo đánh giá việc bỏ phiếu tín nhiệm là dân chủ, công khai.

Bên cạnh đó, Thủ tướng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có những giải trình những thắc mắc của ĐBQH trước khi tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm, tôi cho rằng việc bỏ phiếu tín nhiệm hết sức dân chủ, công khai. Qua lần này, các thành viên Chính phủ và những chức danh đã được bỏ phiếu tín nhiệm căn cứ vào tỉ lệ sẽ phải phấn đấu làm tốt hơn vai trò mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Hoàn thành nghĩa vụ của mình để đáp ứng lòng tin với cử tri cả nước”.

Nguồn: Nguoiduatin.vn