Thanh niên đánh người thi hành công vụ xong bị khống chế thì kêu dân không bênhLoading...


Thanh niên đánh người thi hành công vụ xong bị khống chế thì kêu dân không bênh

Ở đây thì to còi chửi thế này chứ không biết về phường anh còn đủ bản lĩnh để chửi nữa không nhờ :). Không biết thể hiện thái độ như thế này thì được cái gì nữa. Đã đánh công an trước mà còn kêu dân không bênh thì bó tay rồi.

Nhận xét


Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com