Thứ Hai, tháng 10 08, 2018

Trong những giờ phút quyết định tôi thường ít niềm tin vào phụ nữ ...

Loading...

Trong những giờ phút quyết định tôi thường ít niềm tin vào phụ nữ

Với sức của những cô gái chân yếu tay mềm như cọng bún mà còn ngã từ trên cao thế kia thì khả năng cô gái này đã chấn thương sọ não mất rồi :(

Xin chia buồn :(

Загрузка...