Truyện ma rùng rợn - Tại họa ập đến vì lấp cái giếng cũLoading...

Truyện ma rùng rợn - Tại họa ập đến vì lấp cái giếng cũ

Đúng là hay thật và tôi cũng tin la có thật việc trên đời âm dương luôn song hành là đúng có trai phải có gái. Có trái phải có phải. Có âm phải co dương. Qui luật của vũ trụ là như vậy. Ai tôi không bit còn riêng tôi lại rất tin nhưng không hề mê tín.

“Có thờ có thiêng có kiêng có lành” mà cho nên tất cả chúng ta nên thận trọng trong từng hành động của mình trong cuộc sống để tránh phạm phải những sai lầm mà không thể sửa.Để HẸN HÒ cho cuộc sống thêm phần vui vẻ, bạn có thể tham gia ➤ HỘI ĐỘC THÂN. Muốn chia sẻ những câu chuyện đầy ý nghĩa, mời các bạn hãy đến với nhóm ➤ CHÂN LÝ SỐNG của chúng tôi.
Loading...