Thứ Ba, tháng 10 09, 2018

Đừng bao giờ lấy pass facebook của người yêu bạn

Loading...

Đừng bao giờ lấy pass facebook của người yêu bạn.

Ngoài việc nó cắm sừng bạn ra thì nó cùng người tình có thể đang ủ mưu đá vào đít bạn. Cũng như nói xấu, chê bai bạn không bằng một con CHÓ.

Mối tình 2 năm, đầu ấp, tay gối mà nó nói mình không bằng cả con chó. Nhục. Yêu đương, thề non hẹn biển, chung thủy một mực rồi gặp L lạ cũng thành c*t hết.

Còn các bạn. Kể cả trai hay gái, tốt nhất đừng nên biết cho đỡ nhục.
Via: Cristana Loran
Загрузка...