Thứ Ba, tháng 10 09, 2018

Đừng khó chịu vì những việc bạn đang làm, hãy yêu nó bạn sẽ thấy niềm vui

Loading...

Đừng khó chịu vì những việc bạn đang làm, hãy yêu nó bạn sẽ thấy niềm vui

Các anh cứ coi việc rửa bát, quyét nhà, giặt quần... là nhiệm vụ thì sẽ thấy vui và không thấy mệt nữa. Các chị em cũng đỡ phải nhắc.

Загрузка...