Thứ Tư, tháng 10 10, 2018

Đừng nghĩ những người cho vay lãi là thất đức ...

Loading...

Đừng nghĩ những người cho vay lãi là thất đức, là vô học, họ cũng là con người, cũng có tình cảm. Họ không chỉ là chủ nợ mà còn là những người anh, sẵn sàng quan tâm chăm lo cho bạn.

Ảnh: Lâm Thồn
Загрузка...