Thứ Tư, tháng 11 21, 2018

Đàn bà con gái thời nào cũng tị nhau cái sắc, cái ngực thẩy lẩy cơ, xinh quá cũng là cái tội nhể

Loading...

Giờiiiii =)))) Đàn bà con gái thời nào cũng tị nhau cái sắc, cái ngực thẩy lẩy cơ, xinh quá cũng là cái tội nhể.

Xem mà cảm thấy như được sống cùng thời các cụ ngày xưa, khi mà cải cách ruộng đất ông bà nông dân lên làm cán bộ, làm to rồi là phải ra dáng, là phải hét ra lửa, mấy khi gặp thời mà. Nhân đây thì bà cán bộ hơi bị cong cớn lả lướt, nghiêm túc sửa đổi đấyyy nhéee

Загрузка...