Thứ Hai, tháng 11 19, 2018

Ăn trong bô thế này các bác ý mới thấy hết được vị ngon của bát phở chăng?

Loading...

Ăn trong bô thế này các bác ý mới thấy hết được vị ngon của bát phở chăng?

Sao không đổ luôn xuống đất rồi xốc bằng mồm mà ăn nhỉ :)
Lại đổ vào cái bô dùng cho người già ốm làm vệ sinh mà ăn thế kia
Đúng là hết thuốc chữa rồi

Загрузка...