Ăn trong bô thế này các bác ý mới thấy hết được vị ngon của bát phở chăng?Loading...


Ăn trong bô thế này các bác ý mới thấy hết được vị ngon của bát phở chăng?

Sao không đổ luôn xuống đất rồi xốc bằng mồm mà ăn nhỉ :)
Lại đổ vào cái bô dùng cho người già ốm làm vệ sinh mà ăn thế kia
Đúng là hết thuốc chữa rồi


Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com