Bạn có thể tùy chỉnh facebook những ai có thể xem bài viết cũ từ khi bạn chia tay với ai đóLoading...

Bạn có thể tùy chỉnh facebook những ai có thể xem bài viết cũ từ khi bạn chia tay với ai đó. Bạn có thể chọn:

Giữ nguyên tất cả bài viết: Không có gì thay đổi, bạn vẫn nhìn thấy người mà bạn muốn nhìn thấy ít hơn trong những bài viết cũ của mình.

Chỉnh sửa từng bài viết: Chỉnh sửa lần lượt từng bài viết từ trang tình bạn của bạn. Bạn có thể gỡ bỏ thẻ chính mình trong những bài viết của người khác và thay đổi cài đặt quyền riêng tư bài viết của bạn.

Chỉnh sửa tất cả bài viết của bạn và những bài viết bạn được gắn thẻ. Tùy chọn này sẽ tự động:

1. Thay đổi cài đặt quyền riêng tư của bài viết có gắn thẻ người mà bạn muốn giảm tương tác.

2. Bỏ gắn thẻ bạn trong bài viết mà người bạn muốn giảm tương tác đã gắn thẻ bạn.

3. Bỏ gắn thẻ bạn trong tất cả bài viết mà những người khác đã đăng có gắn thẻ cả bạn và người bạn muốn giảm tương tác.

Lưu ý rằng nếu bạn chỉnh sửa tất cả bài viết bạn đã đăng và những bài viết bạn được gắn thẻ, bạn có thể không xem được những bài viết đó nữa

Chat Đêm là trang web xem tin tức online, tin nóng 24h miễn phí, chat chít, gay chat, les chat, Vietfun chat, chatyume, phim gái xinh, mbbg khát tình, Phim facebook, phim fpt, phim gái xinh, ... Tất cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang liên web, mạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com. Chân thành cảm ơn!