Bí ẩn tâm linh: Cuộc sống bí ẩn dưới địa ngục


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Bí ẩn tâm linh: Cuộc sống bí ẩn dưới địa ngục

Quỷ dữ hay thiên đàng đều do trong tâm của mình mà ra !! Đương nhiên sẽ chịu hình phạt khác nhau tuỳ tâm của mình ( Giết người để cứu muôn người hay giết người để vì mục đích cướp nước cướp của ) ( Người lính tên giặc và tên cướp ) Hình phạt hay sự thưởng công ở hiện tại ( tức là kiếp này ) ( còn ám ảnh vào tâm theo mình như hình với bóng ở tương lai ( gọi là kiếp sau ) ( Đó còn gọi là sự hối hận Ray rứt lương tâm không bao giờ quên ) còn các loại bệnh nó sẽ hành hạ thân xác đau đớn muốn chết cũng không chết được muốn sống cũng không sống được !! Đây sẽ chính là địa ngục ???