Thứ Năm, tháng 11 22, 2018

Các anh/chị có gia đình rồi cho em hỏi là em còn bao nhiêu % sống sót

Loading...

Các anh/chị có gia đình rồi cho em hỏi là em còn bao nhiêu % sống sót sau pha tắt đt đi uống bia từ đêm qua để nyêu em nó nhắn nhiều như này? Hoặc có ai bày kế gì cứu em với tí nữa em về nhà nyêu em ( là vợ em nhưng nó bắt em đi đâu cũng phải gọi nó là ngyêu) nó giết em mất. Cứu em với...cứu em anh/chị
Загрузка...