Thứ Bảy, tháng 11 17, 2018

Cái này thành văn hóa cmnr. Thay đổi làm sao được đây

Loading...
Cái này thành văn hóa cmnr. Thay đổi làm sao được đây...

Họ đi cổ vũ mang theo đủ thứ nào cờ hoa, nào băng rôn biểu ngữ, mang theo vé, mang theo người yêu thậm chí vác thêm cả con cak và cái vồn đi nhưng có 1 thứ quan trong thì họ lại "quên" mang theo: Ý THỨC.

P/s : thương các cô chú đến hôm nay rồi mà vẫn chưa dọn sạch hết được.

[share: Cảnh sát cơ động]
Загрузка...