Thứ Năm, tháng 11 22, 2018

Cần phải làm gì khi đang ở cùng tiểu nhân

Loading...
Cần phải làm gì khi đang ở cùng tiểu nhân

Ở tập thể Khi chúng mày bị những đứa cùng phòng chơi trò tiểu nhân thì nên xử lý thế nào đây cho tao đáp án với.tao biết chính xác là thằng đó đổ nước vào máy tính của tao rồi.Vì nước nó uống có pha bột nghệ.
Загрузка...