Chủ Nhật, tháng 11 18, 2018

Chỉ có hạnh phúc nội tại là hạnh phúc vĩnh viễn

Loading...

“Hạnh phúc đến từ bên ngoài đến rồi lại đi. Hạnh phúc đến từ bên trong luôn ở đó mãi. Vì thế, chỉ có hạnh phúc nội tại là hạnh phúc vĩnh viễn.”

— Khuyết Danh
Загрузка...