Chỉ có hạnh phúc nội tại là hạnh phúc vĩnh viễnLoading...


“Hạnh phúc đến từ bên ngoài đến rồi lại đi. Hạnh phúc đến từ bên trong luôn ở đó mãi. Vì thế, chỉ có hạnh phúc nội tại là hạnh phúc vĩnh viễn.”

— Khuyết Danh

Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com