Thứ Hai, tháng 11 19, 2018

Chia tay gái có nên đòi lại quà không?

Loading...
Chia tay gái có nên đòi lại quà không?

Tặng cho đt dùng nửa năm.
Nhưng vẫn thích thả thính.
Mới trách mấy câu. Quay lại chửi mình luôn.

Cuộc sống mà k đòi bị chửi ngu.
Mà đòi thì lại bảo rẻ rách.

Còn đòi ct. Mình lấy lại đt có phải là mình lom rom rẻ rách quá ko nhỉ.Загрузка...