Thứ Tư, tháng 11 21, 2018

Chúng mày đã từng bị rơi vào cái cảnh này chưa

Loading...

Chúng mày đã từng bị rơi vào cái cảnh này chưa

Chúng mày đếm được bao nhiêu lần như thế này rồi không -_-
Đã đói thì chớ
Edit: Tao nhớ là tao bật rồi. nhặt rau với đi rửa rau vào thì thấy nảy tạch cái rồi mới ung dung nấu tiếp. Nấu xong, chuẩn bị ăn thì:" Ngạc nhiên chưa?"
Загрузка...