Thứ Tư, tháng 11 21, 2018

Cô giáo các mày 20/11 nhận được quà gì

Loading...

Cô giáo các mày 20/11 nhận được quà gì? còn đây là cô giáo dạy giáo dục công dân cũ của tao.
Edit: thắc mắc chữ đằng sau cô là mừng sinh nhật . Vì 20/11 mít tính dc nghỉ mà sn cô lại là 21/11 lớp muốn tổ chức gộp cho cô giáo để cô và cả lớp được vui vẻ và thoải mái về thời gian .
Nguồn : 12A7 THPT ĐOAN HÙNG
Khung tìm kiếm PHIM NÓNGCLIP NÓNG đặc biệt
Загрузка...