Thứ Hai, tháng 11 19, 2018

Côn nhị khúc gặp dao phay nhất khúc mới cóong

Loading...

Côn nhị khúc gặp dao phay nhất khúc mới cóong

Nếu gặp thằng liều chết + phớ như của mấy ông bán dừa ngoài chợ thì bay con mẹ đầu ra ngoài lúc nào không biết. lấy vụ ở Vĩnh phúc mà làm gương.

Tốt nhất là ra đường cứ sống điềm đạm 1 chút đừng vì 1 chút nóng nảy mà phải ân hận cả 1 đời nhé.

Загрузка...