Thứ Bảy, tháng 11 17, 2018

Để có được những bức ảnh, những thước phim chân thật về thế giới…

Loading...
Để có được những bức ảnh, những thước phim chân thật về thế giới hoang dã xung quanh ta, hãy nhớ ơn những nhiếp ảnh gia và quay phim đã không ngại gian khổ, nguy hiểm tính mạng, ăn dầm nằm dề hàng tháng trời giữa thiên nhiên. Thật là những hooman tuyệt vời.

Share: Krad Thuy Le
Загрузка...