Em đếch cần gì ngoài đenLoading...


Em đếch cần gì ngoài đen

Ở trong trường em rất ngoan
Chẳng thấy đánh nhau bao giờ
Lũ bạn em nó nhập viện
Vì chê nhạc Đen như CC

Sẽ thật là tuyệt nếu gặp được
Đen vào chiều đông
Vui sướng tột độ chắc em bơi bướm giữa dòng sông ..

Éo ngậm được mồm đoạn này :))


Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com