Thứ Tư, tháng 11 21, 2018

Giúp đỡ mọi người chính là bạn đang giúp đỡ chính mình

Loading...

Giúp đỡ mọi người chính là bạn đang giúp đỡ chính mình

Cuộc đời này giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình. Hãy sẵn sàng cho đi để được nhận lại đúng lúc!


Загрузка...