Thứ Bảy, tháng 11 17, 2018

Định kết thúc vote rồi nói nhưng sáng nay ức chế quá phải nói

Loading...

“Định kết thúc vote rồi nói nhưng sáng nay ức chế quá phải nói.

Tôi chẳng biết app dở người kia tính toán kiểu gì, cái đêm fan chị Nhi vừa bỏ tiền ra mua vote, sáng hôm sau lọc vote trong khi trước đó fan chị Nhi gửi mail Anh/ Trung/ Hàn đủ cả nhưng không một hồi đáp. Và một lần lọc vote đó trừ của chị Nhi 60k.

Đến đêm hôm qua, fan YoonA tập trung mass vote, các chị C- YYs thậm chí thức trắng đêm nạp tiền để vote được thêm hơn 100k. Chợp mắt một lúc sáng ra mở mắt dậy đã lại thấy đâu vào đấy.

Bản thân mình mong muốn YoonA có thể thắng là một chuyện. Nhưng sáng nay phải nói vừa ức vừa thương công sức fan bỏ ra. Cái app chẳng khác nào đang làm tiền fan người ta. Cứ thế này xong vòng vote, fan YoonA có mà ra đường ở hết.”
• Link gửi Confession và Rumor: https://goo.gl/forms/16mtdqs97XiwvuOI3
Загрузка...