Ji Yeon sẽ chính thức có mặt tại V HEARTBEAT – YEAR END PARTY 2018Loading...


Sau lần lỡ hẹn với khán giả Việt vì lí do sức khoẻ, Ji Yeon sẽ chính thức có mặt tại V HEARTBEAT – YEAR END PARTY 2018

Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com