Thứ Ba, tháng 11 20, 2018

Jin Ju Hyung cho biết cho biết: Đúng là tôi và Chi Pu đã từng có “gì đó” với nhau

Loading...

Trong chương trình Video Star của đài MBC Hàn Quốc, khi được hỏi về mối quan hệ với Chi Pu, Jin Ju Hyung cho biết: "Đúng là chúng tôi đã từng có “gì đó” với nhau. Tuy nhiên vì khoảng cách địa lý quá lớn nên chúng tôi đã quyết định trở thành bạn bè. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng không còn như trước nữa...".
Загрузка...