Thứ Hai, tháng 11 26, 2018

Khi bạn làm lực sĩ nhưng đời xô đẩy làm thằng ăn cắp

Loading...

Khi bạn làm lực sĩ nhưng đời xô đẩy làm thằng ăn cắp

Ăn trộm mà khỏe như lực sĩ vậy trùi .... Khoẻ như trâu mộng thì đi làm cu li thợ nề,làm nghề chân chính!! Cớ sao lại trộm cấp?? Đến lúc vô tù,ra đảo thì lại khổ thân mình,khổ cả gia đình! Trâu bò vậy chắc cũng rèn luyện rồi!! Rèn luyện để phục vụ sai mục đích!! Mà cỡ ông này khéo cho cái búng tay tao bay từ nhà ra ngõ :)) moẹ thấy nó trộm chắc cũng đíu dám lại gần nó.

Загрузка...

0 nhận xét: