Khi bạn làm lực sĩ nhưng đời xô đẩy làm thằng ăn cắpLoading...


Khi bạn làm lực sĩ nhưng đời xô đẩy làm thằng ăn cắp

Ăn trộm mà khỏe như lực sĩ vậy trùi .... Khoẻ như trâu mộng thì đi làm cu li thợ nề,làm nghề chân chính!! Cớ sao lại trộm cấp?? Đến lúc vô tù,ra đảo thì lại khổ thân mình,khổ cả gia đình! Trâu bò vậy chắc cũng rèn luyện rồi!! Rèn luyện để phục vụ sai mục đích!! Mà cỡ ông này khéo cho cái búng tay tao bay từ nhà ra ngõ :)) moẹ thấy nó trộm chắc cũng đíu dám lại gần nó.

Nhận xét


Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com