Thứ Bảy, tháng 11 17, 2018

Khi mẹ vắng nhà, vậy ai là người quậy ?

Loading...

Khi mẹ vắng nhà, vậy ai là người quậy ?

Pha cuối hồi thằng em còn bé tao hay làm nè. Mẹ thấy tát vào mồm tao phát xong 2 đứa cùng khóc.

Загрузка...