Thứ Ba, tháng 11 20, 2018

Khi mọi người trong lớp đoàn kết chống lại kiểm tra miệng đầu giờ

Loading...

Khi mọi người trong lớp đoàn kết chống lại kiểm tra miệng đầu giờ =)))

Hên là không có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đi quanh các lớp đấy :)) đi rồi nhìn vào cửa lớp là thấu xương :))


Video : Trường Nguyễn
Загрузка...