Thứ Hai, tháng 11 19, 2018

Khó có bức hình nào diễn đạt đầy đủ như thế này

Loading...

Khó có bức hình nào diễn đạt đầy đủ như thế này.

Nếu ko cho bán kêu họ đi chứ giẫm chân như vậy vừa xúc phạm họ,vừa làm mất chén cơm của họ,mà mất tình người và nhân cách nữa hayza
Загрузка...