Thứ Tư, tháng 11 21, 2018

Lũ chúng mày sinh ra với mục đích gì cho cái hệ sinh thái này vậy

Loading...
-- Lũ chúng mày sinh ra với mục đích gì cho cái hệ sinh thái này vậy,,,

chứ tao thấy bọn mày tởm lợn vãi cả hồn, đã xấu trai còn lắm chân, mà hoạt động thì rình mò ẩn núp như mật thám,,, cứ đúng lúc đi ỉa là lại bò ra, sợ sún cả dái, tái cả mặt, 3 chân 4 cẳng chạy mà shit thì nhoe nhoét cả đít... còn đéo dám quay lại lấy quần...

-- Ai biết con này là cái giống mẹ gì không? Nhìn như sản phẩm của con rết với con nhện...Загрузка...