Lũ chúng mày sinh ra với mục đích gì cho cái hệ sinh thái này vậyLoading...

-- Lũ chúng mày sinh ra với mục đích gì cho cái hệ sinh thái này vậy,,,

chứ tao thấy bọn mày tởm lợn vãi cả hồn, đã xấu trai còn lắm chân, mà hoạt động thì rình mò ẩn núp như mật thám,,, cứ đúng lúc đi ỉa là lại bò ra, sợ sún cả dái, tái cả mặt, 3 chân 4 cẳng chạy mà shit thì nhoe nhoét cả đít... còn đéo dám quay lại lấy quần...

-- Ai biết con này là cái giống mẹ gì không? Nhìn như sản phẩm của con rết với con nhện...
Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com