Thứ Hai, tháng 11 19, 2018

Ngày mà người yêu tao nó quên chưa uống thuốc

Loading...
Ngày mà người yêu tao nó quên chưa uống thuốc

Và người yêu tao nó lại lên cơn đấy. Đéo hiểu học đâu ra cái kiểu này nữa. Nay sinh nhật tao mà nó dỗi cmnr. Hủy cmn hẹn rồi. Mọi người có loại thuốc gì chữa bệnh dại này không chỉ cho tao với


Загрузка...