Thứ Năm, tháng 11 22, 2018

Nhận được vai số hưởng nên phải tranh thủ luyên cơ tay

Loading...
Nhận được vai số hưởng nên phải tranh thủ luyên cơ tay

Nhìn là biết nghề nghiệp của anh nầy là thợ nhào bột ở tiệm bánh mỳ rồi. Trăm hay không bằng tay quen=))

Cảnh anh Phong Cấn gặp chị My Sói trong ngoại chuyện nhé.
Ảnh: Trần Hưng
Загрузка...