Những bài thơ tán gái theo tên của từng em luôn nhéLoading...

Tuyển tập thơ tán gái cho các bạn đây Còn thiếu em nào thì cứ comment, các bạn khác sẽ vào làm giúp nhé

Đố ai bắt được gió chiều
Đố ai ỉa thối ỉa nhiều như Trang
Ví dầu anh lấy được nàng
Mỗi lần Trang ỉa cả làng nhịn cơm.
” thơ tán em Trang “


Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com