Thứ Hai, tháng 11 19, 2018

Những bài thơ tán gái theo tên của từng em luôn nhé

Loading...
Tuyển tập thơ tán gái cho các bạn đây Còn thiếu em nào thì cứ comment, các bạn khác sẽ vào làm giúp nhé

Đố ai bắt được gió chiều
Đố ai ỉa thối ỉa nhiều như Trang
Ví dầu anh lấy được nàng
Mỗi lần Trang ỉa cả làng nhịn cơm.
” thơ tán em Trang “

Загрузка...