Những ngày giá lạnh như này thấy việc làm của a mà thấy ấm lòng quáLoading...


Những ngày giá lạnh như này thấy việc làm của a mà thấy ấm lòng quá.

Nhiều lần chứng kiến grab giúp những người đi đường hỏng xe hay hết xăng rất có cảm tình.

“Em bị thủng săm tại lối lên cầu Chương Dương. Xác định dắt xe luôn. May quá gặp bạn Grab BKS 19F1 122.43 hỏi: Xe anh hỏng à? Cccm thấy cảm giác lúc đó ntn ah.
Bạn ấy vá giúp cho xong rồi không kịp hỏi tên.”


Nguồn : Khoa Duong Dang

Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com