Nuôi cho 2 năm rồi không sủa 1 câu là sao?Loading...


Các mày cho tao hỏi...các mày có từng nui con chó nào mà không bao giờ sủa chưa.... Lúc người lạ lại nhà cũng méo sủa.....đêm ngày như nhau....có phải nó câm không.... các mày cho tao ý kiến....nuôi 2 năm rồi....không sủa 1 câu là sao...

Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com