Chủ Nhật, tháng 11 18, 2018

Nuôi cho 2 năm rồi không sủa 1 câu là sao?

Loading...

Các mày cho tao hỏi...các mày có từng nui con chó nào mà không bao giờ sủa chưa.... Lúc người lạ lại nhà cũng méo sủa.....đêm ngày như nhau....có phải nó câm không.... các mày cho tao ý kiến....nuôi 2 năm rồi....không sủa 1 câu là sao...
Загрузка...