Chủ Nhật, tháng 11 18, 2018

Quýt làm, Cam chịu là có thật chúng mày ạ

Loading...
Quýt làm, Cam chịu là có thật chúng mày ạ. Sáng ra tau đã bị ăn quả chửi vì nó. Mà méo thể tin dc là nó vẫn cứ tỉnh bơ như ko có chuyện gì xảy ra.Загрузка...