Quýt làm, Cam chịu là có thật chúng mày ạ


GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY
Quýt làm, Cam chịu là có thật chúng mày ạ. Sáng ra tau đã bị ăn quả chửi vì nó. Mà méo thể tin dc là nó vẫn cứ tỉnh bơ như ko có chuyện gì xảy ra.