Rain đã bị loại trong cuộc thi thử giọng của YG, tôi cũng để vuột mất Park BogumLoading...

Bài báo: ‘YG Treasure Box’ Yang Hyun Suk, “Rain đã bị loại trong cuộc thi thử giọng của YG, tôi cũng để vuột mất Park Bogum”

Nguồn: Newsen – Nate

1. [+1,061, -6] Lo cho gà nhà trước đi

2. [+1,016, -9] Tôi thấy họ không vào YG càng tốt hơn ấy

3. [+755, -13] Cái ngữ như ông làm gì có mắt chọn người

4. [+52, -0] Park Bogum chắc được trời cứu nên mới thoát được ông ta. Quá mừng khi anh ấy không vào YG, chứ không giờ tàn sự nghiệp rồi…

5. [+52, -2] Mừng cho Park Bogum và Rain

6. [+47, -2] YG đâu có hòm châu báu, có mà hố đen ấy ㅋㅋㅋ

7. [+36, -2] IU mà lọt qua vòng tuyển chọn của JYP thì chúng ta sẽ không có một IU như ngày hôm nay. Sẽ luôn có một công ty nào đó hợp với bạn.

8. [+25, -0] Không nhờ Seo Tạii thì cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng tới ông ta đâu ㅋ

9. [+24, -0] Chúa đã ra tay cứu giúp để Park Bogum không vào YG

10. [+23, -0] Park Bogum mà vào YG chắc sẽ nổi tiếng nhờ Reply và rồi sau đó nghỉ dài cỡ 5 năm, phí hết cả danh tiếng


Credit: netizenbuzz

Chat Đêm là trang web xem tin tức online, tin nóng 24h miễn phí, chat chít, gay chat, les chat, Vietfun chat, chatyume, phim gái xinh, mbbg khát tình, Phim facebook, phim fpt, phim gái xinh, ... Tất cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang liên web, mạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com. Chân thành cảm ơn!