Chủ Nhật, tháng 11 18, 2018

Rain đã bị loại trong cuộc thi thử giọng của YG, tôi cũng để vuột mất Park Bogum

Loading...

Bài báo: ‘YG Treasure Box’ Yang Hyun Suk, “Rain đã bị loại trong cuộc thi thử giọng của YG, tôi cũng để vuột mất Park Bogum”

Nguồn: Newsen – Nate

1. [+1,061, -6] Lo cho gà nhà trước đi

2. [+1,016, -9] Tôi thấy họ không vào YG càng tốt hơn ấy

3. [+755, -13] Cái ngữ như ông làm gì có mắt chọn người

4. [+52, -0] Park Bogum chắc được trời cứu nên mới thoát được ông ta. Quá mừng khi anh ấy không vào YG, chứ không giờ tàn sự nghiệp rồi…

5. [+52, -2] Mừng cho Park Bogum và Rain

6. [+47, -2] YG đâu có hòm châu báu, có mà hố đen ấy ㅋㅋㅋ

7. [+36, -2] IU mà lọt qua vòng tuyển chọn của JYP thì chúng ta sẽ không có một IU như ngày hôm nay. Sẽ luôn có một công ty nào đó hợp với bạn.

8. [+25, -0] Không nhờ Seo Tạii thì cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng tới ông ta đâu ㅋ

9. [+24, -0] Chúa đã ra tay cứu giúp để Park Bogum không vào YG

10. [+23, -0] Park Bogum mà vào YG chắc sẽ nổi tiếng nhờ Reply và rồi sau đó nghỉ dài cỡ 5 năm, phí hết cả danh tiếng


Credit: netizenbuzz
Загрузка...