Sau này đi làm muộn, rẽ qua quán sửa xe xin cái săm thủng. Diệu kế, diệu kế



Loading...

Em đi học muộn là vì bị thủng săm thật đấy thầy ạ

Sau này đi làm muộn, rẽ qua quán sửa xe xin cái săm thủng. Diệu kế, diệu kế

Tại là thầy thôi, chứ thử thanh minh với cô xem,
Mà ông thầy này cũng nhẹ dạ cả tin.. ,ở đâu cũng có người thầy thế này thỳ mấy bố bán xăm thỳ khỏi phải nói về phần kinh tế có tốt hay k nhé!!híc



Via: Thảo Còii

Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com